Termografija

OBRATITE NAM SE

Bavljenjem termografijom, vlastitim istraživanjima i primjenom, proučavajući rezultate znanstvenih istraživanja na polju termografije u svim medicinskim granama u svijetu zaključio sam da naši građani ne smiju biti zakinuti za ovu neštetnu, a korisnu dijagnostičku metodu ne isključujući druge sa svim manjkavostima koje imaju. Uostalom danas još ne postoji 100% metoda ranog i sigurnog otkrivanja malignih tumora. “Ništa u medicini nije tako istraženo i pouzdano da se mora smatrati nedodirljivim”, kaže doktor W. Gifford-Jones. “Nije etički prikrivati loše vijesti i loše rezultate koje daje određena metoda lječenja ili dijagnostike”.

Nakon znanstvenog istraživanja povezanosti termografskih nalaza i različitih tipova karcinoma dojke započetog 2008. godine, porastao je moj interes za termografiju, tu dijagnostičku metodu u našem okruženju neopravdano zapostavljenu od dijela stručne javnosti.
Rezultati koje smo dobili u istraživanju jasno su pokazali da je dojka u kojoj se nalazio maligni tumor bila toplija od zdrave dojke kod svih bolesnica. Pokazalo se da veličina tumora nije bila bitna i da su sasvim mali tumori bili sposobni zamjetno podići temperaturu kože dojke u kojoj su se nalazili. Do tada se mislilo da samo veliki tumori u dojci imaju moć podizanja temperature. Za ovu „nelogičnost“ dobili smo odgovor poslije patohistološke i imunohistokemijske analize svakog zloćudnog tumora. Pokazalo se da su ovi mali tumori imali agresivnije i malignije biološke osobine u odnosu na neke velike tumore i da su ih imale uglavnom osobe mlađe životne dobi. Ovo saznanje navelo me na pojačano razmišljanje o korisnosti termografije i mogućnosti da otkrije što je moguće manji tumor koji će u samom početku svog rasta producirati toplinu usljed pojačanog metabolizma, pojačane prokrvljenosti i svih drugih faktora koji se događaju prilikom njegovog agresivnog rasta.

Moć produciranja topline proporcionalna je tumorskoj agresiji, a puno manje njegovoj veličini. Upravo ova sposobnost termografije da registrira vrlo male temperaturne razlike na koži dojke razlikuje termografiju od drugih konvencionalnih metoda koje danas rutinski koristimo u otkrivanju malignih tumora dojke. Klasične dijagnostičke metode (mamografija, ultrazvuk, kompjuterizirana tomografija, magnetska rezonanca) zapažaju morfološke – arhitektonske promjene u dojkama i otkrit će tumor kada dosegne određenu veličinu. Znanstveno je dokazano da tumoru treba 5 – 6 godina rasta da bi dosegnuo veličinu od 1 centimetra.

Medicinska termografija otkriva promjene koje mogu voditi razvoju zdravstvenih problema mnogo prije nego što ugroze zdravlje ili može potvrditi sumnju na promjene otkrivene drugim metodama. Raspodjela temperature na površini tijela rezultat je utjecaja raznih složenih procesa u organizmu čovjeka, kako normalnih – fizioloških tako i nenormalnih – patofizioloških, odnosno bolesnih stanja. Poznavanjem uobičajene temperature te dobivanjem uvida u trenutno stanje, možemo prilično rano otkriti, dijagnosticirati ili pratiti razne patološke poremećaje ili maligne bolesti. Do danas liječnici još uvijek nemaju dovoljno informacija o termovizijskim kamerama treće generacije i novijim, a koje se sastoje u boljim performansama digitalnih zapisa koji omogućuju precizniju medicinsku dijagnostiku i kontrolu učinaka liječenja.

Prezentirat ćemo neke zanimljive termografske nalaze u svrhu dalje edukacije i upoznavanja naših građana s mogućnostima termografije.

Slika 1

Učiteljica yoge lica, zdrava mlada osoba, termografski snimljena prije 10 minutne vježbe yoge lica. Vidljiva dominantna crvena boja tamne nijanse većeg djela lica i vrata te žuta boja lica i nosa koja predstavlja niže temperature od crvene.

Slika 2

Učiteljica yoge lica, termografski snimljena poslije 10 minutne vježbe yoge lica. Vidljiva dominantna bijela boja i crvena boja svijetle nijanse većeg djela lica i vrata a bez žute boje lica i nosa. Mišićnim radom temperatura kože lica podigla se za više od 1,5 Celziusovih stupnjeva. Termografija je zabilježila višu temperaturu kože koja se dogodila usljed mišićne pojačane aktivnosti, pojačanog metabolizma i cirkulacije, što je posve normalna fiziološka promjena.

Slika 3

Mlađa ženska osoba kod koje se termografski vidi smanjena funkcija štitne žlijezde.

Slika 4

Ženska osoba srednje dobi kod koje se termografski vidi pojačana funkcija štitne žlijezde.

Slika 5

Ženska osoba ima oteklinu na vratu – lijeva strana. Termografski nalaz pokazuje da je promjena niže temperature od okoline, da ima nisku metaboličku aktivnost i slabu vaskularnu mrežu. Termografski nalaz odgovara dobroćudnom tumoru.

Slika 6

Mlađa ženska osoba ima termperaturnu asimetriju koljena. Desno koljeno ima niže prosječne temperature ( plava boja) u odnosu na lijevo koljeno ( žuta boja). Osoba ima teškoće s lijevim koljenom zbog ranije ozljede. Termografija pokazuje višu temperaturu tog koljena.

Slika 7

Uredan termografski nalaz dojki. Uredan nalaz dojki po termobiološkim kriterijima jest: temperaturna simetrija bez većih odstupanja, bez nalaza krvnih žila i bez manjih ili većih područja s povišenom temperaturom.

Slika 8

Osoba srednje životne dobi. Termografija pokazuje temperaturnu i vaskularnu asimetriju između dojki. Lijeva dojka toplija je od desne i ima naglašene krvne žile. Ovaj termografski nalaz ukazuje na povećan rizik stvaranja malignog tumora u lijevoj dojci.

Slika 9

Osoba srednje životne dobi s termografski simetričnim nalazom u smislu temperatura i pojačane vaskularnosti obiju dojki. Nalaz odgovara hormonalnom disbalansu u smislu pretjeranog utjecaja estrogena na žljezdano tkivo dojki. Može se raditi o poremećaju hormonske ranoteže samog organizma ili pod utjecajem hormonske nadomjesne terapije odnosno većeg unosa hormona estrogena. Ovakav nalaz govori za povećan rizik nastanka malignog tumora.

Slika 10

Termografski nalaz muške osobe u 60-tim godinama. Termografski nalaz ukazuje na temperaturnu asimetriju prstiju stopala. Prsti lijevog stopala bitno su hladniji od prstiju desnog stopala – oznaka strelicom. Uočava se razlika u spektru boja prstiju – svi prsti lijevo su plave boje – niže temperature. Osoba ima slabiju cirkulaciju lijevog stopala.

Slika 11

Mlađa ženska osoba urednog termografskog nalaza lumosakralnog dijela kralježnice. Prisutna je temperaturna simetrija obiju strana i pravilan je temperaturni stup kralježnice.

Slika 12

Termografski nalaz ženske osobe koja ima bolove lumbosakralnog dijela kralježnice. Uočava se veliki areal povišene temperature i njene distribucije u obje strane. Bolesnica ima lumbosakralni sindrom.

Prim.dr.sc. Zvonimir Zore, dr.med

Kontakt obrazac

Na raspolaganju smo za Vaše poruke i upite, obratite nam se s povjerenjem.
Ukoliko putem ovog kontakt obrasca želite rezervirati termin svog dolaska u Polikliniku Orlando, molimo Vas u tekstu poruke napomenite odgovara li Vam više prijepodnevni ili poslijepodnevni termin.
Hvala!